MASIGNASUKAv101
5014812706744541007

Khóa học: SQL Programming For Beginners

Khóa học: SQL Programming For Beginners
Add Comments
Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Chia sẻ với các bạn khóa học trên Udemy: SQL Programming For Beginners.

Qua khóa học này, bạn sẽ học được:
  • Cài đặt một database server.
  • Yêu cầu dữ liệu từ table.
  • Tạo một stored procedure.
  • Chỉnh sửa stored procedure.
  • Thêm dữ liệu vào table.
  • Chỉnh sửa dữ liệu trong table.
  • Lấy dữ liệu từ nhiều table.
  • Tổng hợp dữ liệu.
Dung lượng khóa học: 1.1GB.
Blog4Share

Blog4Share.com là blog cá nhân được tạo ra nhằm mục đích chia sẻ phần mềm, giao diện cũng như thủ thuật hay, phương châm của Blog4share.com là chia sẻ không giới hạn, tất cả đều được chia sẻ hoàn toàn miễn phí.